Hopp til hovedinnhold
Ikon som viser 3 personer

Hvordan bruker ungdom sosiale medier?

Her møter vi fire ungdommer som forteller åpent om hvordan de bruker sosiale medier og mobiltelefonen i hverdagen. For dem har det både mye positivt med seg, men også noen utfordringer. Hensikten er å få et lite innblikk i ungdoms hverdagsliv som et utgangspunkt til samtaler med dem man møter i jobben.

Refleksjonsspørsmål til filmen

  1. Var det noe av det ungdommene fortalte som overrasket eller dere la særlig merke til?
  2. Hvordan tenker dere at barn og unges nettbruk kan ha en forebyggende og beskyttende effekt med tanke på selvmordsatferd? Dette kan være både tanker, bildedeling og selvskade.
  3. Hvordan tenker dere at unges nettbruk kan ha en uheldig eller forsterkende effekt med tanke på selvmordsatferd?
  4. Hva kan man tenke på i samtalen med den enkelte, hva kan være nyttig å samtale med den unge om?
  5. Ungdommene i filmen sier at de opplever en form for avhengighet. Hvordan kan du få barn og unge til å reflektere over egen bruk av sosiale medier?
  6. Hva er mine utfordringer i disse samtalene?
  7. Hva er mine styrker i disse samtalene?

Ressurser

Fagkompendiet

«Sosiale medier er plattformer på nettet der brukerne kommuniserer med andre, og selv produserer og ser innhold. Brukerne kan både publisere tekster, bilder og videoer, men også respondere på andres publikasjoner med likerklikk og emojier. Ulike sosiale medier har det til felles at de tilbyr en arkitektur, et rammeverk, som gjør det mulig for brukerne å publisere innlegg. De tilbyr også ulike redskaper og forutsetninger som muliggjør publisering og ulik grad av anonymitet.»
(Medietilsynet, 2020)

Last ned fagkompendiet